Oct 06, 2015

30.000 combatents terroristes estrangers a l'Orient Mitjà provinents d'uns 100 països - Geopolítica.cat

L’existència de 30.000 combatents terroristes estrangers provinents d’uns 100 països constitueix un problema global i Nacions Unides té un paper essencial a fer en la lluita contra aquest flagell. Així ho va afirmar Jean Paul Laborde, director executiu de la Direcció Executiva contra el Terrorisme del Consell de Seguretat de l’ONU, en presentar a la premsa els elements principals d’un informe...

Proceed to the page: http://linkis.com/C8DaP

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120