Nov 20, 2015

20N, quaranta anys sense Franco, quaranta anys amb els franquistes. - Geopolítica.cat

Han passat quaranta anys de la mort del criminal Francisco Franco, els que hem nascut a la dècada dels seixanta ven rebre els últims cops d’un règim criminal d’un dictador ja a les acaballes, després de quaranta anys de la seva desaparició la seva herència és absolutament viva i vigent a les estructures polítiques de l’estat espanyol. Certament no hem de caure en el discurs...

Proceed to the page: http://linkis.com/QUUW4

Similar Articles Added Earlier

Similar Articles Added Today

Latest Links Processed

0/120