Important

This page can not be shown in IFRAME according to www.retoriikankesakoulu.fi rules.
You will be redirected to https://www.retoriikankesakoulu.fi/ in 3 seconds. Stop

Kuinka ajasta käytät sanomistesi suunnitteluun? Miten on joskus tärkeämpää kuin mitä. #viestintä #johtaminen 5 years ago