Dec 11, 2014

Tremånadersgränsen för tiggare kontrolleras inte

Ingen myndighet i Sverige följer kontinuerligt upp EU:s fria rörlighet och ingen vet när EU-medborgare kommer in i landet. Tiggarna från Rumänien och Bulgarien får resa till ett annat EU-land och vistas där i tre månader.

Proceed to the page: http://linkis.com/AWMH2
0/120