Dec 10, 2014

Syriska asylsökare håller med SD:s politik – Sverige tar in för många asylsökare

I en signerad krönika från Expressens Lotta Gröning får vi veta att syriska asylsökare som bor på asylboenden håller med Sverigedemokraterna i deras invandringspolitik - Sverige tar emot på tok för många asylsökare. Så många att de som kommer hit inte kan tas om hand.

Proceed to the page: http://linkis.com/nURwG
0/120