Dec 31, 2016

Deelgenotencontact Ouderverstoting Olst (Overijssel) Tickets, zat, 14 jan. 2017 om 14:00 | Eventbrite

Informatie en Deelgenoten Bijeenkomst Ouderverstoting voor ouders en hun partners Samen met de groep is er ruimte om ervaringen te delen en wordt er informatie gegeven over ouderverstoting vanuit het perspectief van de ouder en vanuit het kind. Wij vragen een kleine bijdrag aan ouders voor het mogelijk maken van deze bijeenkomst. Blijf eten. De ervaring leert dat samen eten een prettige manier is...

Proceed to the page: http://linkis.com/KECGT

Similar Articles Added Earlier

 • 'Twee miljoen om kritische ouder te overtuigen van vaccinaties' | NOS

  Het geld moet langere gesprekken met bezorgde ouders mogelijk maken. Daarnaast worden verpleegkundigen en artsen bijgeschoold.

 • Symposium over betere ondersteuning voor jonge ouders - ChristenUnie.nl

  De ChristenUnie en de PvdA organiseren op maandagmiddag 7 november in de Tweede Kamer een symposium om aandacht te vragen voor opvoedingsondersteuning bij jonge ouders. Bij de opvoeding van een kind komt veel kijken. Partners worden ouders en de combinatie van werk en gezin kan een uitdaging zijn...

 • Artikel - Veelgestelde vragen over vaccineren

  Een kleine, maar groeiende groep mensen in het binnen- en buitenland meent dat vaccinaties schadelijker zijn voor kinderen dan de ziektes waartegen ze beschermen. Terwijl vroeger kinderen alleen om soms religieuze redenen niet werden ingeënt, gebeurt dit nu vaak om principiële redenen...

 • Ledenbijeenkomst Heerlen: 'Pgb en de gemeente' - Per Saldo

  Veel budgethouders die een pgb krijgen vanuit de Jeugdwet of Wmo ondervinden daarbij problemen. Dat blijkt uit de vele vragen die Per Saldo bereiken. In deze ledenbijeenkomst krijgt u hierover niet alleen de meest actuele informatie, maar rekenen we op uw actieve deelname. We hopen namelijk dat u...

 • STICHTING WELZIJN OUDEREN BOXMEER

  U wilt graag aangenaam ouder worden, op uw eigen manier. Stichting Welzijnswerk Ouderen Gemeente Boxmeer helpt het u mogelijk te maken

Latest Links Processed

0/120