Mar 26, 2017

Ricardo Sixto demana que es prenguen mesures contra les ofertes de treball sense remuneració – EUPV

El diputat d’Esquerra Unida en el Congrés, Ricardo Sixto, denúncia la proliferació d’anuncis en diferents mitjans en els quals es demana un treball qualificat i sense cap remuneració a canvi. El dret a treballar i a cobrar una remuneració suficient per satisfer les seues necessitats i les de la seua família, és un dret recollit

Proceed to the page: http://linkis.com/XzB9G

Similar Articles Added Today

Latest Links Processed

0/120