Feb 03, 2016

Telegraaf - Handelsverdrag is

In 2000 trad het associatieverdrag tussen de EU en Marokko in werking. Dat verdrag wil een ’geschikt raamwerk’ leveren voor de dialoog tussen de betreffende partijen en spreekt van liberalisatie van de handel in goederen, diensten en kapitaal, en van het bevorderen van de welvaart in Marokko. Het verdrag is...

Proceed to the page: http://linkis.com/zdC0j

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120