Jan 10, 2015

¡Som-hi, president!

El desembre del 2012 vam signar un acord de legis­latura que tenia en la ce­lebració d'una consulta per la independència la seva pedra angular. L'acord va ser complex, posar data a la consulta (2014) i pos­teriorment concretar la pregunta (independència) van ser dos esculls importants que, fins i tot en algun moment, van semblar insalvables. Però finalment l'acord va reeixir. I això ha permès...

Proceed to the page: http://linkis.com/nZSsC
0/120