Dec 13, 2014

Imatges al mirall - Diario de Mallorca

El fracàs escolar té una definició variable i plena de matisos. Ens centrarem en la que es refereix al percentatge d´alumnes que no obté la titulació en acabar l´ensenyament obligatori. Segons l´Anuari de l´Educació acabat de presentar, a les Balears és d´un 20%. Matisarem, això sí, que són molts els que interpreten el terme posant èmfasi en la dificultat per determinar el concepte. Destacam, a...

Proceed to the page: http://linkis.com/jDu2y
0/120