Dec 21, 2014

80 anys de treball social - Diari de Girona

Els problemes socials i en general la situació de l´estat del benestar són qüestions que ocupen el primer lloc en l´actualitat. Aquesta prioritat ha donat lloc al llarg del segle XX a la formació d´un professional preparat per conèixer les realitats, atendre les necessitats i impulsar el caràcter comunitari en la solució d´aquestes qüestions. Aquest professional que durant dècades fou conegut com...

Proceed to the page: http://linkis.com/PKn0y
0/120