Jan 21, 2021

Petričić: 2016. pripremna za sve ono što će se dogoditi u 2017. - Društvo - Dnevni list Danas

leksandar Vučić je dominantan u našim životima i meša se u sve u njima zato je često u mojim karikaturama. Inspiraciju za novu karikaturu vidim u formiranju Pomoćne policije, izjavio je Dušan Petričić gostujući u emisiji Novi dan TV N1.

Proceed to the page: http://linkis.com/DeErl

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120