Jan 25, 2015

La Terra Ferma - Video Dailymotion

Presentació del DISC Allò que al llarg dels temps aferma els pobles en una personalitat, molt més encara que els lligams a les coses fungibles, és un sentiment ocult i permanent que uneix els qui en son fills en un ens col•lectiu superior, invisible, però vivent i invulnerable malgrat les maltempsades. És l’esperit d’un poble. La seva forca emana de la virtut sagrada de Li llengua. La del...

Proceed to the page: http://linkis.com/qDQRk
0/120