Dec 11, 2014

Petition · STEM FOR ET FORBUD MOT PELSDYROPPDRETT! · Change.org

Din viktigste signatur for dyrene! Nå er muligheten her: Norge kan snart gå inn i historien som ett av flere land som forbyr organisert mishandling av pelsdyr! Stortinget må i nær fremtid stemme over endelig avvikling av pelsdyrnæringen, og regjeringen skal samtidig vurdere det samme. Det er nå viktigere enn noen gang at politikerne får føle det sterke engasjementet som finnes - at vi er svært...

Proceed to the page: http://linkis.com/7RWV6
0/120