Aug 24, 2015

La política

L'encaix de Catalunya a Espanya, el problema territorial, la qüestió catalana... Aquest tema, amb diferents noms, ha dominat la història política dels últims 300 anys. En aquest episodi de la sèrie "300" veurem com les relacions polítiques entre Catalunya i Espanya han tingut moments d'enfrontament i moments d'acord. Però en tres segles no hi ha hagut manera de trobar solucions estables i...

Proceed to the page: http://linkis.com/km5ui

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120