OS ÁTOMOS, O ESPAZO BALEIRO E A OPINIÓN : 1 year ago