OS ÁTOMOS, O ESPAZO BALEIRO E A OPINIÓN : 9 months ago