OS ÁTOMOS, O ESPAZO BALEIRO E A OPINIÓN : 5 years ago