OS ÁTOMOS, O ESPAZO BALEIRO E A OPINIÓN : 10 months ago