Koranen är själva källan till det muslimska och islamistiska hatet, våldet och massakrerna. 6 months ago