Koranen är själva källan till det muslimska och islamistiska hatet, våldet och massakrerna. 3 months ago