Paweł Kulka
smakosz koszykówki ,kibic Boston Celtics i Trefla Sopot
,fan NBA od '91,dumny tata 2 koszykarzy