Nov 06, 2015

Moderaterna borde gå över till sin egen invandringspolitik

I november 2007 tillsatte Moderaterna en arbetsgrupp mot utanförskap och segregation under ledning av Tobias Billström, Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson. I augusti 2008 gläntade de tre på förlåten genom  en art

Proceed to the page: http://linkis.com/mxA7Q

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120