Dec 10, 2014

Den norske regjering - the Norwegian government: Bedre vern for våre rovdyr - better protection for our predators.

Rovdyr i Norge og Skandinavia trenger hjelp! (Scroll down for English version). Video: https://www.youtube.com/watch?v=2oyupOwHrfc Underskriftkampanjen er ett steg på veien, med den vil vi vise politikerne at flertallet ikke er fornøyd med dagens rovdyrpolitikk. Vi vil vise at vi er mange som forlanger bedre vern av våre rovdyr. Pr. 12.10.2014 er 161 drept, 17 ulv, 5 bjørn, 61 jerv og 78...

Proceed to the page: http://linkis.com/5vR9k
0/120