Dec 11, 2014

Den Norske Regjering: Kutt all støtte til Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk

Urettferdighet må stanses!(Scroll down for English version, we share this world) FNR – Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk – er en organisasjon som i 2013 fikk kr 1.050.000,- i støtte fra Staten, 1,5 million kroner i 2014 og får sannsynligvis 1,5 million norske kroner også i 2015 da dette var et forslag på budsjettet. Vi som står bak denne underskriftskampanjen mener at nordmenns skattepenger ikke...

Proceed to the page: http://linkis.com/k7CWG
0/120