Apr 30, 2017

Utopies de viure sense treballar

Des dels filòsofs grecs fins a l’actualitat han sigut molts els pensadors que han defensat que el treball impedeix la plena realització humana i espiritual de les persones

Proceed to the page: http://linkis.com/xp8LK

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120