Dec 17, 2016

La crueltat s’encomana (Carles Capdevila)

Una societat resignada passa a ser indiferent. I el següent pas és el gaudi en el patiment aliè

Proceed to the page: http://linkis.com/NkzIs

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120