Sep 19, 2015

La previsible declaració d’Obama (Antoni Bassas)

En relacions internacionals preval un principi: els estats no tenen amics o enemics, tenen interessos. Els EUA tenen interessos a Espanya. Les ...

Proceed to the page: http://linkis.com/KKOsY

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120