#Σαλλα_αυταπατες πήρε Κυπριακές τράπεζες αξίας 4 δις με 524 εκατ και επιστροφή 500 εκατ λόγω επισφαλειών !!!!! 4 years ago