Aug 11, 2015

Nacions Unides situa Andorra com un dels països més segurs d'Europa | Andorra Difusió

La seguretat és un dels actius del Principat, un valor que posa en relleu l'Oficina de Nacions Unides contra la droga i el delicte. L'informe que ha elaborat situa Andorra com un dels països més pacífics de tot Europa. En aquest rànquing es comptabilitzen els homicidis i assassinats anuals de cada país per cada 100.000 habitants.

Proceed to the page: http://linkis.com/KOOK8

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120