Jun 03, 2015

Kommuner ska tvingas ta flyktingar | Nyheter | Aftonbladet

Kommuner ska kunna beordras att ta emot ett visst antal nyanlända, föreslår regeringen. Och den kommun som inte tycker sig ha bostäder får se till att bygga dem.

Proceed to the page: http://linkis.com/4QZmy
0/120