Nov 23, 2015

Bombhot mot tingsrätter | Nyheter | Aftonbladet

Under torsdagen riktades ett bombhot mot flera av Sveriges tingsrätter. Polisen hanterar hotet med största allvar. – Det är uttalat att en bomb ska explodera i dag eller i morgon,…

Proceed to the page: http://linkis.com/xH0Iy

Similar Articles Added Earlier

Latest Links Processed

0/120