Dec 11, 2014

Norge må legge press på Iran så landet slutter å henrette sine borgere - Aftenposten

Reyhaneh Jabbari ble hengt den 25. oktober i år, som et offer i rekken av flere for de urettferdige rettsprosessene i Iran, skriver hennes advokat.

Proceed to the page: http://linkis.com/6vu7s
0/120