"@QueenBiankee: Mangisay na sa kinilig dahil sa sulyap ni James kay Nadine. Chararat lang! Hahaha! Good morning mga… " 6 years ago