Love Jihad: Hindu Mahasabha Targets Shah Rukh, Aamir and Saif Ali Khan via @IBTimesUK #ShahRukhKhan 6 years ago