Ktoś: Czy to boli? Ja: Co? Ktoś: Justin Bieber nigdy Cię nie pokocha. Ja: Czy to boli? Ktoś: Co?... Ja: To. 5 years ago