90
avatar
Ktoś: Czy to boli? Ja: Co? Ktoś: Justin Bieber nigdy Cię nie pokocha. Ja: Czy to boli? Ktoś: Co?... Ja: To.  
20 Aug
soc soc soc soc