Original URL

t.cn/RcAk11e
ที่อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนก็เพราะรักพี่ เพราะสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไป เพราะว่ากลัวว่าพี่จะกลับมาแล้วไม่เจอ เพราะว่าเลือกขึ้นรถไฟขบวนนี้แล้ว และอีกหลายเหตุผล